DANH MỤC SẢN PHẨM

Giấy điện tim 6 cần Nihon Kohden FQW 110-2-140

25/08/2016 | 13:40:31
Giấy điện tim 6 cần Nihon Kohden FQW 110-2-140

Nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, độc quyền tại miền Trung và miền Bắc.
Barcode: 9556968005300
Xuất xứ: Malaysia
Hãng Sản Xuất: TELE-PAPER (M) SDN. BHD
Địa chỉ: Lot No. 1, Jalan Sejahtera 25/124, Axis Premier Industrial Park, Section 25, 40400Shah Alam, Malaysia.

Mô tả sản phẩm: 

Kích thước: 110mm x 140mm x 143 tờ  (dạng xấp), trắng không kẻ.

Model: FQW 110-2-140

Máy sử dụng: Sử dụng trên các máy điện tim 6 cần Nihon Kohden

Thương Hiệu: SONOMED

Chứng chỉ: ISO 9001, ISO 13485, CE 0197

Các sản phẩm khác

25/08/2016 | 23:18:08
Giấy điện tim 1 cần

Nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, độc quyền tại miền Trung và miền Bắc.
Xuất xứ: Malaysia
Hãng Sản Xuất: TELE-PAPER (M) SDN. BHD
Địa chỉ: Lot No. 1, Jalan Sejahtera 25/124, Axis Premier Industrial Park, Section 25, 40400Shah Alam, Malaysia.

25/08/2016 | 23:17:37
Giấy điện tim 3 cần

Nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, độc quyền tại miền Trung và miền Bắc.
Xuất xứ: Malaysia
Hãng Sản Xuất: TELE-PAPER (M) SDN. BHD
Địa chỉ: Lot No. 1, Jalan Sejahtera 25/124, Axis Premier Industrial Park, Section 25, 40400Shah Alam, Malaysia.

25/08/2016 | 23:02:18
Giấy điện tim 12 cần Nihon Kohden FQW 210-10-295

Nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, độc quyền tại miền Trung và miền Bắc.
Barcode: 9556968005423
Xuất xứ: Malaysia
Hãng Sản Xuất: TELE-PAPER (M) SDN. BHD
Địa chỉ: Lot No. 1, Jalan Sejahtera 25/124, Axis Premier Industrial Park, Section 25, 40400Shah Alam, Malaysia.

23/08/2016 | 23:15:21
Giấy Monitor sản khoa Philips M1911A

Nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, độc quyền tại miền Trung và miền Bắc.
Hãng Sản Xuất: TELE-PAPER (M) SDN. BHD
Xuất xứ: Malaysia
Barcode : 9556968004778
Địa chỉ: Lot No. 1, Jalan Sejahtera 25/124, Axis Premier Industrial Park, Section 25, 40400 Shah Alam, Malaysia.

23/08/2016 | 23:14:59
Giấy monitor sản khoa Bistos

Nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, độc quyền tại miền Trung và miền Bắc.
Barcode : 9556968005829
Xuất xứ: Malaysia
Hãng Sản Xuất: TELE-PAPER (M) SDN. BHD
Địa chỉ: Lot No. 1, Jalan Sejahtera 25/124, Axis Premier Industrial Park, Section 25, 40400Shah Alam, Malaysia.

23/08/2016 | 23:14:28
Giấy monitor sản khoa Bistos FS151

Nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, độc quyền tại miền Trung và miền Bắc.
Barcode : 9556968007366
Xuất xứ: Malaysia
Hãng Sản Xuất: TELE-PAPER (M) SDN. BHD
Địa chỉ: Lot No. 1, Jalan Sejahtera 25/124, Axis Premier Industrial Park, Section 25, 40400Shah Alam, Malaysia.

23/08/2016 | 23:13:58
Giấy monitor sản khoa TOITU 0030-05

Nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, độc quyền tại miền Trung và miền Bắc.
Barcode : 9556968005836
Xuất xứ: Malaysia
Hãng Sản Xuất: TELE-PAPER (M) SDN. BHD
Địa chỉ: Lot No. 1, Jalan Sejahtera 25/124, Axis Premier Industrial Park, Section 25, 40400Shah Alam, Malaysia.

23/08/2016 | 23:13:32
Giấy monitor sản khoa Nihon Kohden

Nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, độc quyền tại miền Trung và miền Bắc.
Barcode: 9556968005621
Xuất xứ: Malaysia
Hãng Sản Xuất: TELE-PAPER (M) SDN. BHD
Địa chỉ: Lot No. 1, Jalan Sejahtera 25/124, Axis Premier Industrial Park, Section 25, 40400Shah Alam, Malaysia.

23/08/2016 | 23:13:06
Giấy monitor theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden FQS 50-3-100

Nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, độc quyền tại miền Trung và miền Bắc.
Barcode: 9556968004907
Xuất xứ: Malaysia
Hãng Sản Xuất: TELE-PAPER (M) SDN. BHD
Địa chỉ: Lot No. 1, Jalan Sejahtera 25/124, Axis Premier Industrial Park, Section 25, 40400Shah Alam, Malaysia.

23/08/2016 | 23:12:43
Giấy điện tim 6 cần Nihon Kohden FQW 210-3-140

Nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, độc quyền tại miền Trung và miền Bắc.
Barcode: 9556968005492
Xuất xứ: Malaysia
Hãng Sản Xuất: TELE-PAPER (M) SDN. BHD
Địa chỉ: Lot No. 1, Jalan Sejahtera 25/124, Axis Premier Industrial Park, Section 25, 40400Shah Alam, Malaysia.

Trang:
1 2 > >>